ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
7 Απριλίου 2020
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Μουσείο Μπενάκη
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
10 Ιουνίου – 26 Ιουλίου 2020

ATHENS        BERLIN        BRATISLAVA        BUDAPEST        LJUBLJANA        LUXEMBOURG        PARIS        VIENNA