ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Προθεσμία υποβολής:
28 Μαρτίου 2016
ΠΟΥ & ΠΟΤΕ
Μουσείο Μπενάκη
Ιούνιος – Ιούλιος 2016
1. ΓENIKA

1.1 Στόχοι
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε δημιουργούς απ΄ όλο τον κόσμο για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του κεντρικού εκθεσιακού προγράμματος και του ειδικού προγράμματος προβολών “Νύχτα Φωτογραφίας”.

Το Φεστιβάλ ενσωματώνει σύγχρονους τρόπους αφήγησης και ανάγνωσης της εικόνας, παρουσιάζοντας projects που αξιοποιούν δημιουργικά τα οπτικοακουστικά μέσα ως όχημα για την ανάδειξη διαφορετικών οπτικών και όψεων της κοινωνικής πραγματικότητας.

1.2 Χώρος και Περίοδος Διεξαγωγής
Οι επιλεγμένες προτάσεις θα παρουσιαστούν στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς) την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2016.

1.3 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων και συμμετοχής στο φεστιβάλ έχουν όλοι οι καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιθαγένειας και εθνικότητας.

1.4 Προθεσμία Υποβολής
Οι δηλώσεις συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 28 Μαρτίου 2016.

1.5 Δεν υπάρχει κόστος για την υποβολή προτάσεων

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

2.1 Τρόποι Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
– μέσω του δικτυακού τόπου του Athens Photo Festival
– μέσω ταχυδρομικής αποστολής στην παρακάτω διεύθυνση:
Eλληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Τσάμη Καρατάσου 15
117 42 Aθήνα

Για online υποβολή, ανεβάστε το προτεινόμενο video στο Vimeo ή άλλη παρόμοια εφαρμογή και προσθέστε το σχετικό link στο ειδικό πεδίο της αίτησης αναφέροντας και τους σχετικούς κωδικούς εφ’ όσον υπάρχουν.

Για αποστολή μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει τόσο το οπτικοακουστικό υλικό όσο και η φόρμα συμμετοχής να αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή εγγεγραμμένα σε CD. Για να κατεβάσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ. Σημειώνεται ότι το υλικό της υποβολής δεν επιστρέφεται και τα CD καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

2.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Τα έργα που υποβάλονται πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η διάρκεια του βίντεο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων και των credit.
β) Εφόσον η πρωτότυπη γλώσσα του βίντεο δεν είναι η αγγλική, ο υποψήφιος θα πρέπει να το παραδώσει υποτιτλισμένο.
γ) Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει εγγράφως την άδεια χρήσης μουσικών ή άλλων έργων που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, εφόσον υπάρχουν τέτοια.

2.3 Αριθμός Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως τρεις διαφορετικές εργασίες-προτάσεις με διαφορετική φόρμα δήλωσης συμμετοχής για κάθε πρόταση.

2.4 Επιβεβαίωση Παραλαβής
Μετά την παραλαβή του υλικού θα σταλεί επιβεβαίωση παραλαβής στο e-mail που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ PROJECTS

3.1 Ενημέρωση Συμμετεχόντων
Όσοι έχουν υποβάλει πρόταση θα ειδοποιηθούν για την τελική έκβαση της συμμετοχής τους, με την αποστολή e-mail έως τα τέλη Απριλίου.

3.2 Κατάλογος & Δικτυακός Τόπος Φεστιβάλ
Τα προτζεκτ που θα επιλεγούν για το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, θα παρουσιαστούν στον γενικό έντυπο κατάλογο και το δικτυακό τόπο του φεστιβάλ με φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για τους καλλιτέχνες.

3.3 Δημοσιότητα
Το Γραφείο Τύπου του Φεστιβάλ θα αναλάβει τη δημοσιότητα και προβολή των εκθέσεων και του φεστιβάλ μέσα από τη τακτική και συνεχή διάχυση δημοσιογραφικού υλικού στα ελληνικά και διεθνή μέσα επικοινωνίας.

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Mε την κατάθεση της αίτησης ο καλλιτέχνης βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω γενικούς όρους συμμετοχής του.

ATHENS        BERLIN        BRATISLAVA        BUDAPEST        LJUBLJANA        LUXEMBOURG        PARIS        VIENNA