Βοβούσα, μοναδική και όχι μόνη

Κωνσταντίνα Κουμπούλη

Athens Photo Inspiration ’12