Μέσα από μια σειρά συμπτωματικών -αλλά και μη- συναντήσεων, ξεκινήσαμε να αλληλογραφούμε, να δημιουργούμε και να εδραιώνουμε σχέσεις με καλλιτέχνες, ανεξάρτητα εκδοτικά εγχειρήματα και καλλιτεχνικούς χώρους από την Ανατολική Ευρώπη. Κάπως έτσι ξεδιπλώθηκε μπροστά μας μια αφανής και πολυποίκιλη σκηνή φωτογραφικών βιβλίων. Στην έκθεση «Dear Eastern Europe,» μοιραζόμαστε μια συλλογή με μερικά από τα ευρήματα που έφτασαν στα χέρια μας, με την επιθυμία να κοινοποιήσουμε και να διευρύνουμε την αλληλογραφία αυτή σε ακόμα περισσότερους αποδέκτες.

Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.