Το έργο «The Oriental Scene» εξερευνά τη σημασία της αρχιτεκτονικής Chinoiserie στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της απο-αποικιοκρατίας. Ένα αντίγραφο του πορσελάνινου πύργου του Nanjing στους κήπους Kew χρησιμοποιείται ως βασικό αντικείμενο της έρευνάς του, περιλαμβάνοντας ωστόσο και αντικείμενα, σχέδια και έγγραφα που απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο η παγόδα αναπαραστάθηκε σε διάφορα μέσα.
Με αφετηρία τον «εσφαλμένο αριθμό ιστοριών» της παγόδας του Kew, το έργο εξερευνά την οικειοποίηση, την αποπλαισιοποίηση και την αλλαγή στη σημασιοδότηση που φέρουν ανατολίτικα σύμβολα μέσα στο πέρασμα του χρόνου και σε χώρους διαφορετικούς. Στο επίκεντρό του, το φωτογραφικό έργο πραγματεύεται τον οριενταλισμό και τη δημιουργία οπτικών αφηγήσεων γύρω από αυτόν. Η φωτογραφία χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τις εικόνες με έναν τρόπο σύγχρονο. Μέσα από τη διαγραφή του οριενταλισμού, η αρχιτεκτονική σύνθεση θέτει ζητήματα σχετικά με την πολιτιστική αφήγηση της Ανατολής.