Το Milky Way είναι μια σειρά από φωτογραφίες της συζύγου και του παιδιού του Γάλλου δημιουργού κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η αισθητική άποψη καθορίζεται από τη στάση του θηλασμού, που επιβάλλει τη γεωμετρία της στα σώματα και το χώρο που καταλαμβάνουν. Αυτές οι εικόνες περιλαμβάνουν οικείες επαναλήψεις κλασσικών εικόνων, αλλά διακοσμούνται με σύγχρονα στοιχεία. Από αυτές τις καθημερινές στιγμές που αιχμαλωτίζονται με τραχύτητα αλλά χωρίς πικρία, αναδύεται η δύναμη της επαφής μεταξύ δύο πλασμάτων και το γάλα γίνεται, όπως στον Ελληνικό μύθο o «Γαλαξίας», ο φορέας ενός κόσμου υπό κατασκευή.