Το συλλογικό έργο ‘Unfold’ προτείνει πολλαπλές μεθόδους παρουσίασης εικόνων από την φωτογραφική δουλειά επτά καλλιτεχνών, ως πολλαπλές αφηγήσεις ενός εσωτερικού δικτύου. Η αξιοποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών της εφημερίδας, τα φύλλα που ανεξαρτητοποιούνται και εγκαθίστανται στους τοίχους του εκθεσιακού χώρου, η δυνατότητα που δίνεται στον θεατή να επιμεληθεί τη δική του εκδοχή της ιστορίας, όλα συνδιαλέγονται με το παράδοξο της αφήγησης που κάνει χρήση της εικόνας. Με μέσο τη φωτογραφική μηχανή, το παρόν έργο επιδιώκει να αναδείξει τα κενά που προδίδουν τον τρόπο κατασκευής της αφήγησης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται σε ένα περιβάλλον που προφυλάσσεται πιθανώς από τα ίδια.