Το 1929 ο J.D. Bernal, επιστήμονας και μετανθρωπιστής, δήλωσε: «Αν και είναι πιθανό ότι ο άνθρωπος έχει πολύ δρόμο να διανύσει πριν η φυσιολογική και ψυχολογική του σύσταση αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξή του, … και τότε είναι που ο μηχανικός άνθρωπος θα αρχίσει να παρουσιάζει ένα σαφές πλεονέκτημα. Ο κανονικός άνθρωπος είναι ένα εξελικτικό αδιέξοδο. Ο μηχανικός άνθρωπος, μια φαινομενική ανακοπή στην οργανική εξέλιξη, στην ουσία συνάδει περισσότερο με την πραγματική παράδοση μιας περαιτέρω εξέλιξης». Το γονιδίωμα των Νεάντερταλ, ενός ανθρώπινου είδους που εξαφανίστηκε πριν από 40.000 χρόνια, έχει αποκωδικοποιηθεί. Τώρα οι επιστήμονες εργάζονται για τη συνθετική αναπαραγωγή του μέσα σε μια παρένθετη μητέρα από το ανθρώπινο είδος. Η αναγέννηση ενός κλώνου των Νεάντερταλ είναι ένα πραγματικό μελλοντικό σενάριο. Το project μου ακολουθεί τα επιστημονικά βήματα της αναδημιουργίας των Νεάντερταλ. Αυτά τα βήματα συμβολίζουν και την εξέλιξη της ανθρώπινης επιστήμης γενικότερα: 1. Αποκωδικοποιώντας τη φύση, 2. Αντιγράφοντας τη φύση, 3. Δημιουργώντας νέα φύση.