Η Ελλάδα, την τελευταία περίοδο ειδικά μετά το 2010 και την είσοδο στο ΔΝΤ είχε έρθει στο προσκήνιο έστω και παροδικά μέσω των διεθνών μέσων ενημέρωσης ως ένας τόπος και κοινωνία σε σύγκρουση. Οκτώ χρόνια μετά, βαδίζοντας φαινομενικά στο τέλος της εποχής των μνημονίων, εγείρεται το ερώτημα τι έχει απομείνει ποια στην Ελλάδα ως κατάλοιπο αυτής της παρατεταμένης κοινωνικοπολιτικής συνθήκης των τελευταίων χρόνων. Οι δουλειές που παρουσιάζονται αποτελούν μια καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας στα χρόνια του ύστερου μνημονίου δείχνοντας διαφορετικές όψεις της ελληνικής πραγματικότητας και κοινωνίας. Δίνοντας έμφαση όχι σε μια δημοσιογραφική / εικονοποίηση γεγονότων άλλα σε ποιο προσωπικές ματιές που εστιάζουν στην παρατήρηση της καθημερινότητας και στο προσωπικό βίωμα, το τι σημαίνει να είναι στην Ελλάδα κάποιος τώρα, έχοντας πάντα ως σημείωση την παρουσία της σκιάς ενός ιστορικού «ενδόξου» παρελθόντος που διαχέεται στην καθημερινότητα και κατευθύνει το βλέμμα.