Το «Ground Truth» είναι μια ιστορία για το πώς βλέπεις κάτι εκεί που δεν υπάρχει τίποτα.

Ακολουθώντας την αναζήτηση μιας ερευνητικής ομάδας τηλεπισκόπησης στη Φινλανδία, που είχε σκοπό να αναπτύξει ένα καλύτερο ερμηνευτικό μοντέλο των δορυφορικών δεδομένων, αυτό το project εξερευνά τις πλέον προηγμένες τεχνικές απεικόνισης δασών, ενώ κάνει μια αναδρομή στην ιστορία αγάπης μεταξύ της φωτογραφίας και των φυσικών τοπίων. Οι ερευνητές συλλέγουν δεδομένα πεδίου, εκτελώντας σχολαστικές επιτόπιες μετρήσεις στα δέντρα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, για να διαμορφώσουν τις οπτικές ιδιότητες των δέντρων. Ένα επιτυχημένο μοντέλο μας επιτρέπει να διακρίνουμε διάφορα χαρακτηριστικά της Γης, πέρα απ’ αυτά που αποτυπώνονται οπτικά σε μια δορυφορική εικόνα. Μια εκδοχή υποβοηθούμενη από υπολογιστή μας προσφέρει τη δυνατότητα να υπερβούμε το όριο ανάλυσης του δορυφόρου και να ξαναζωντανέψουμε ένα δέντρο από τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι δορυφόροι. Λειτουργώντας μέσω προηγμένων τεχνολογιών και αλγορίθμων απεικόνισης, η θέαση γίνεται πιο αφηρημένη από ποτέ.