Δουλεύοντας πάνω στο project Slightly Altered, το καλλιτεχνικό δίδυμο Synchrodogs ταξίδεψε επί ένα μήνα στα Καρπάθια Όρη για να ανακαλύψει πόσο βαθιά έχουν εισβάλλει οι άνθρωποι σε περιοχές που έπρεπε να είναι παρθένες. Το project αφορά την αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης καθώς και τις νέες όψεις που αρχίζει να αποκτά η Γη ως αποτέλεσμα των επεμβάσεών μας στις περιβαλλοντικές διεργασίες. Στη διάρκεια του ταξιδιού του, το καλλιτεχνικό δίδυμο χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλές επίμαχες καταστάσεις: να μάθουν πως χιλιάδες δέντρα υλοτομούνται από τους ντόπιους κάθε εβδομάδα, όλα παράνομα, έναντι χρηματικής αμοιβής, να βλέπουν ταριχευμένα ζώα σε κάθε ορεινό εστιατόριο, ξενοδοχείο ή σπίτι, χωρίς ποτέ να δουν ούτε ένα ζωντανό ζώο στο δάσος. Ως μάρτυρες αυτών και άλλων εισβολών στη φύση, οι Synchrodogs έχουν αρχίσει να αναλογίζονται σε ποιο βαθμό εμείς, όπως όλες οι μορφές ζωής, μεταβάλλουμε το περιβάλλον μας και μεταβαλλόμαστε από αυτό.