Η διεπιστημονική πρακτική του Lismanis εξερευνά την ανάλυση της φωτογραφικής παραγωγής, εστιάζοντας στους προκαθορισμένους τρόπους δράσης που συνθέτουν τα ευρύτερα ισχύοντα συστήματα. Την εγκατάσταση «Trial and Error (Δοκιμή και Σφάλμα)» συνιστούν στιγμιότυπα από την καθημερινότητα του καλλιτέχνη, που περιλαμβάνουν ερευνητικά ταξίδια, δοκιμές παραγωγής και καταγραφή των δράσεων «πίσω από την κάμερα» και παρουσιάζονται με φόντο πράσινη οθόνη. Στο «How to produce colours beautiful to the human eye’ (Πώς να δημιουργήσετε χρώματα αρεστά στο ανθρώπινο μάτι)», ο Lismanis παρουσιάζει ένα μοντάζ από βίντεο οδηγιών και «φτιάξ’-το-μόνος-σου» από το Youtube, απεικονίζοντας διάφορες φωτογραφικές τεχνικές και άλλες διεργασίες. Χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακή τεχνολογία για να εισχωρήσει και να αναλύσει την κυκλική φύση της παραγωγής, ο Lismanis καταλήγει ως αποτέλεσμα της έρευνας του   στην αμφισβήτηση της φωτογραφικής διαδικασίας, της υλικότητας και της πατρότητας των έργων.