Το «Green Diamond» είναι ένα project που παίζει με τα όρια μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, μεταξύ ιστορικού αρχείου και επιστημονικής φαντασίας. Η «Green Diamond» ήταν μια κινεζική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, σκοπός της οποίας ήταν να αναπτύξει ειδικά microchips, ικανά να προκαλούν στο ανθρώπινο σώμα αισθήσεις που σχετίζονταν με τον φυσικό κόσμο. Το 1998 η εταιρεία προσέλαβε την ακροβάτιδα Gao Yue, για να δοκιμάσει τους αισθητήρες GD. Η Gao Yue είχε μια σχέση με τον Li Jian Ping (έναν εργάτη, καθαριστή αισθητήρων), η οποία οδήγησε τον Li Jiang Ping να συλλέξει έναν μεγάλο αριθμό εγγράφων, που αφορούσαν στην καθημερινή εργασία της Gao Yue στην εταιρεία. Μέσα από την αναδόμηση των αρχείων του Li Jian Ping, τα οποία αποτελούνταν από αναλογικές φωτογραφίες και έγγραφα, το «Green Diamond» αφηγείται μια ιστορία, χρησιμοποιώντας το κριτήριο της ιστορικής ανασυγκρότησης. Τα τεκμήρια καταδεικνύουν τι έχει χαλκευτεί, ώστε να γεννά ερωτήματα και να προκαλεί σύγχυση σχετικά με την αξιοπιστία της αφήγησης. Το στοιχείο του εξωτισμού χρησιμοποιείται, για να εξακριβώσει τα απομεινάρια της αποικιακής κουλτούρας, στην οποία ο «μακρινός» τόπος συχνά υποβιβάζεται σε μια περιοχή, όπου συμβαίνουν γεγονότα που πρέπει να τεθούν υπό κρίση, χωρίς ενδιαφέρον γι’ αυτό που παραμένει άγνωστο. Η τεκμηριωτική φύση του φωτογραφικού υλικού γίνεται ένας τρόπος σύλληψης μιας αληθοφανούς επιστημονικής φαντασίας, η οποία κοιτάζει προς το παρελθόν και όχι προς το μέλλον.