Πρόκειται για ένα φωτογραφικό σχέδιο για τις γυναίκες της Αφρικανικής heavy metal σκηνής στην Μποτσουάνα γνωστή με το όνομα Μαρόκ. Σχετίζεται με μερικές γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιούν την σκηνή σαν την πλατφόρμα για να εκφραστούν, να αναγνωριστούν και να αποκτήσουν ελεύθερη σκέψη, Το Μαρόκ είναι κυρίως για άνδρες και πάντοτε οι άνδρες ακούγονταν. Αυτό που περισσότερο με ενδιέφερε ήταν οι γυναίκες γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο από έναν άνδρα να γίνει μια γυναίκα ρόκερ στην Μποτσουάνα γιατί η κοινωνία είναι γενικά συντηρητική και πατριαρχική και απαιτεί από την γυναίκα να είναι σοβαρή, υπάκουη και κυρία στην συμπεριφορά.