Αρχικά, το «Earth not a Globe» ήταν ο τίτλος ενός βιβλίου του Samuel Birley Rowbotham, και επρόκειτο για τη θεμελιώδη περιγραφή της θεωρίας ότι η γη είναι επίπεδη και όχι σφαιρική. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα και, από τότε, έχει συγκεντρώσει μια μεγάλη κοινότητα οπαδών, των οποίων οι απόψεις εξαπλώνονται γρήγορα στις μέρες μας μέσω του διαδικτύου. Ο Philipe Braquenier βουτάει στην καρδιά των συλλογιστικών μηχανισμών των θεωριών συνωμοσίας. Για να το κάνει, δράττεται των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι μαθητές του Rowbotham και προσπαθεί να καταδείξει τις ίδιες εμπειρίες μέσα από εικόνες. Χάρη στο χειρισμό, τον κατακερματισμό, την παραμόρφωση και το μοντάζ, καταλήγει να δημιουργεί τα δικά του εκθέματα. Στην εποχή της μετα-αλήθειας και της παγκοσμιοποιημένης πληροφόρησης, το έργο του μας παροτρύνει να αναλογιστούμε με κριτικό πνεύμα τη συνωμοτική δύναμη των εικόνων.