Υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος γιατί η πρώτη δημοσίευση του Peter Puklus φέρει τον τίτλο Handbook to the Stars, ένα πανέξυπνο μανιφέστο της Ars Poetica του. Με αυτό το εγχειρίδιο ο καλλιτέχνης αποπειράται να μας εισάγει το προσωπικό του σύμπαν και να μας περιγράψει πώς τα φωτογραφικά του έργα συνδέονται μεταξύ τους: όπως οι γαλαξίες με σχέση εγγύτητας μεταξύ τους, που συνδέονται εξαιτίας της δύναμης της βαρύτητάς τους. Οι εικόνες του λειτουργούν τόσο μαζί όσο και παράλληλα, δεν διαθέτουν σειρά ή χρονολογία, αλλά υπάρχουν αυτόνομα ακόμη κι εάν δημιουργούν διασυνδέσεις ή σχηματίζουν δικές τους ακολουθίες. Συνεπώς, δεν χωρούν αναγκαστικά σε μια σελίδα αυτού του βιβλίου· οι φανταστικές αποστάσεις κρατούν τις εικόνες στη θέση τους. Αυτό υπονοεί ότι μπορεί να εμφανίζονται αποσπασματικές, άλλοτε μικρές κι άλλοτε μεγάλες, ακριβώς όπως συνυπάρχουν στο σύμπαν των εικόνων του Puklus.

Claudia Küssel (απόσπασμα), κατόπιν αδείας της συγγραφέως

www.peterpuklus.com