Το «Everyone’s Photos Any License» χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ανταλλαγής φωτογραφιών Flickr, για να εξερευνήσει το πώς φωτογραφίζεται και παρουσιάζεται η πανσέληνος μέσα από τις διάφορες τεχνολογίες απεικόνισης. Εστιάζοντας σε μια υποτιθέμενα υψηλού επιπέδου φωτογραφική πρακτική (η λήψη μιας καθαρής φωτογραφίας της πανσελήνου απαιτεί ακριβό και εξειδικευμένο φωτογραφικό εξοπλισμό), αναζήτησα την «πανσέληνο» στο Flickr και -προς έκπληξή μου- βρήκα 1.146.034 σχεδόν ολόιδιες, τεχνικά άρτιες φωτογραφίες, οι περισσότερες εκ των οποίων έφεραν άδεια «All Rights Reserved». Ως μεμονωμένες φωτογραφίες είναι όλες εντυπωσιακές. Ως σύνολο, ωστόσο, φαίνεται πως ακυρώνουν η μία την άλλη. Το «Everyone’s Photos Any License» επιδιώκει να θίξει τις μεταβολές στο νόημα και στην αξία που προκύπτουν, όταν η ατομική εμπειρία της αυτοπρόσωπης παρουσίας και της φωτογράφισης αποκαλύπτεται ως μια συλλογική πρακτική, ιδωμένη συνολικά μέσα σ’ ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο.