Το «Under Pressure» (Υπό Πίεση) είναι μια φωτογραφική έρευνα γύρω από την ιστορία της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Αλβανία και την Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα. Ενώ το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το κλίμα στην Ευρώπη και τον κόσμο, στη δυτική Ελλάδα εκτελούνται έρευνες για την ανεύρεση υδρογονανθράκων, ενώ στην Αλβανία η καρδιά της τοπικής πετρελαιοβιομηχανίας εξακολουθεί να χτυπά σχεδόν έναν αιώνα μετά τις πρώτες εξορύξεις, στο λεγόμενο μεγαλύτερο χερσαίο κοίτασμα της Ευρώπης.

Μελετώντας το παρελθόν και το παρόν, επιχειρούμε να φανταστούμε το μέλλον αυτών των υπό ανάπτυξη περιοχών στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H έρευνα ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη του Δημοσιογραφικού Μη Κερδοσκοπικού Oργανισμού iMEdD. Για τις εικόνες αρχείου: Archivio Tagliarini, The New York Times, Εθνικό Αρχείο Κινηματογράφου της Αλβανίας.