Η σειρά αφορά στη βιωματική μου σχέση με την μητροπολιτική Αθήνα, την ιστορία της, τους ανθρώπους της, τα μέρη που αποτυπώνεται η καθημερινότητά τους. Μέρη που μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες διασκέδασης, ατομικής επίδειξης και ταυτόχρονα μέρη στα οποία αδυνατούν να επανεφευρεθούν οι κοινοί τόποι για όσους μοιράζονται μια κοινή μοίρα. Χώροι που μπορεί να εμφανίζονται ως κενοί, αναξιοποίητοι, σχεδόν ανύπαρκτοι, μα που να αντικατοπτρίζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ασυμμετρία της κοινωνικής πραγματικότητας. Εκεί που βρίσκεται το σημαντικό· στην ασυμμετρία, στο διαφορετικό. Στόχος μου είναι μέσω της επιλεκτικής καταγραφής στοιχείων και προσώπων να απεικονίσω με ένα συμβολικό και εν δυνάμει ρεαλιστικό τρόπο ένα περιβάλλον που μοιάζει αδύνατο να έρθει σε μια ουσιαστική επαφή με την ιστορία του, να δημιουργήσει μια ειλικρινή σχέση με αυτήν. Μια ιστορία κατακερματισμένη, γεμάτη με μύθους και ψευδαισθήσεις.  

Παύλος Σταματιάδης