Στη σειρά μου Miroirs aux alouettes, δημιουργώ ανέφικτες, σχεδόν σουρεαλιστικές εικόνες, τοποθετώντας αυτοκόλλητα πόστερ σε δημόσιους χώρους ή στο χώρο της έκθεσης. Αναμειγνύοντας το πραγματικό και το αντίγραφό του, αμφισβητώ τα όρια της εικόνας και της αναπαράστασης. Επανέρχομαι στην ιδέα της προοπτικής, της τέχνης της ψευδαίσθησης και της εικόνας που εμπεριέχεται μέσα στην εικόνα. Αρχικά θεωρούμενες ως φωτογραφίες, τα έργα μου λειτουργούν επίσης ως εγκαταστάσεις. Ο Baudrillard επιβεβαιώνει ότι η ψευδαίσθηση δεν αντίκειται στην πραγματικότητα, αλλά αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση πραγματικότητας. Η δουλειά μου περιστρέφεται γύρω από αυτή την ιδιομορφία. Η αρχή της αναμόρφωσης που ενίοτε χρησιμοποιώ είναι το πλέον οφθαλμοφανές παράδειγμα. Οι εικόνες μου οικοδομούνται γύρω από ένα σημείο εξαϋλωσης ή ένα κεντρικό πλαίσιο, που δίνει τη ψευδαίσθηση ενός περάσματος. Κατά κάποιο τρόπο, δημιουργώ ετεροτοπίες. Αυτοί οι μη-τόποι, σύμφωνα με τον Michel Foucault, μέσα στους οποίους παρατίθενται διάφοροι χώροι ο ένας δίπλα στον άλλο, είναι, αυτοί καθαυτοί, ασύμβατοι με τον πραγματικό χώρο και χρόνο.