Μια φορά, ένας Ινδός μου είπε: «Στην Ινδία, κάθε 40 χιλιόμετρα κάτι αλλάζει –το φaαγητό, η γλώσσα, η νοοτροπία. Το μόνο που παραμένει σταθερό είναι οι συνθήκες στις κρατικές υπηρεσίες Ήθελα να εξετάσω αυτή τη θεωρία και έβγαλα φωτογραφίες σε τρεις πολιτείες και 14 διαφορετικές κρατικές υπηρεσίες. Ανακάλυψα μια σχέση ανάμεσα στην Ινδία και τον δυτικό κόσμο, μέσα από την κοινή τους αγάπη για την υπερβολική γραφειοκρατία. Από τη δική μου, δυτική σκοπιά, είμαι συνηθισμένος στους ψυχαναγκαστικούς τρόπους αποτελεσματικότητας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν αριθμούς. Στην Ινδία, η αδιαφορία των αρχών και η αναποτελεσματικότητα με την οποία τη χειρίζονται οι εργαζόμενοι, με γοήτευσαν και άρχισα να ασχολούμαι πιο εντατικά με τη γραφειοκρατία. Αν και οι αντιθέσεις μεταξύ δυτικού κόσμου και Ινδίας δύσκολα θα μπορούσαν να είναι εντονότερες, τους ενώνει η γραφειοκρατική παράνοια.