Το «Mountain» είναι ένα τρισδιάστατο κολάζ που αποτελείται από εκατοντάδες φωτογραφίες τοπίων απ’ όλον τον κόσμο. Η εγκατάσταση είναι ένα συναρμολόγημα από εικόνες φτιαγμένες από διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίες είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο για οποιαδήποτε χρήση. Ήδη, από την εφεύρεσή της, η φωτογραφία έγινε ένα εξυπηρετικό εργαλείο εκπλήρωσης της επιθυμίας των ανθρώπων να κρατούν ζωντανές τις αναμνήσεις τους από τα μέρη που επισκέπτονται. Η φωτογραφία έγινε ένα είδος ενθύμιου περιπετειών και ταξιδιών που το παίρνουμε στο σπίτι μας. Οι επιθυμίες των ανθρώπων έχουν αλλάξει ελάχιστα στο πέρασμα του χρόνου. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο αριθμός των φωτογραφιών, που έχει αυξηθεί κατακόρυφα, και το ότι μέσα από τη φωτογραφία οικειοποιούμαστε περισσότερα μέρη από ποτέ. Σήμερα είναι εφικτό να μιλάμε για ένα εικονικό αντίγραφο του κόσμου το οποίο αποτελείται από πολυάριθμες εικόνες και το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς και καθίσταται όλο και πιο πλήρες. Το «Mountain» είναι η φωτογραφία ενός τοπίου μέσα σ’ αυτό το εικονικό περιβάλλον, ένας νέος τύπος εικόνας που αποτυπώνει τα αποτελέσματα των σύγχρονων εξελίξεων στον οπτικό πολιτισμό. Είναι μια από τις πολλές όμορφες όψεις του οπτικού μοντέλου του κόσμου, που δημιουργείται και διατηρείται συλλογικά.