Η σύνδεση μεταξύ της φύσης και της ταυτότητας κάποιου, καθώς και η ιδέα του τοπίου ως στοιχείου της εθνικής ταυτότητας, είναι ένα ζήτημα με το οποίο όλοι έχουν προσωπική σχέση.

Η σειρά προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο του πολιτικού εκτοπισμού. Μιλάει για τους πρόσφυγες από τη Ρουάντα που διέφυγαν στην Ευρώπη και για τις αναμνήσεις τους από την πατρίδα. Απεικονίζει γηγενείς της Ρουάντα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τα τοπία των αναμνήσεών σαπό τη χώρα τους. Τα πορτραίτα, τα τοπία και οι συνεντεύξεις αποτελούν μια συνεκτική οντότητα που μελετά τη σχέση μεταξύ πατρίδας, τοπίου και ταυτότητας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την υποκειμενικότητα των αναμνήσεων.

Την ίδια στιγμή, η περίπλοκη ιστορία της Ρουάντα και η πρόσφατη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντανακλώνται στις προσωπικές ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Έχασαν την πατρογονική πατρίδα τους, αλλά βρήκαν, τελικά, καινούργια στην Ευρώπη. Οι εμπειρίες τους τούς έκαναν πολίτες του κόσμου. Τελικά, το κύριο ερώτημα που θέτει η σειρά είναι: μήπως η πατρίδα είναι για όλους μας απλά μια νοητή εικόνα;

Miia Autio