Τα τελευταία χρόνια, επισκέφθηκα δημόσια και ιδιωτικά σκοπευτήρια και σπίτια ανθρώπων που αγαπούν τα όπλα. Παρακολούθησα συνέδρια, ιστορικές αναπαραστάσεις και εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Εξερεύνησα κοινωνικά αποδεκτές δυναμικές, θέλοντας να καταλάβω τι ήταν αυτό που καθόριζε και επηρέαζε κάποιον, ώστε να υπογράψει το πρώτο συμβόλαιο κατοχής ενός όπλου. Με δελέασε η επιθυμία να αντιληφθώ τη μυστηριώδη έλξη και απέχθεια που προκαλούν τα πυροβόλα όπλα στη συλλογική εικονογραφία. Στη στρατιωτική αργκό, ο όρος «φίλια πυρά» περιγράφει την κατάσταση στην οποία στρατιώτες πέφτουν από τα πυρά των συμπολεμιστών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά ένα σφάλμα ταυτοποίησης: σύμμαχοι στη θέση των εχθρών. Εγώ προσπάθησα να εξερευνήσω το αντίστροφο.