«Αρχικά, το επίκεντρο του project μου ήταν ο δικός μου επαναπροσδιορισμός φύλου, αλλά στην πορεία ανακάλυψα ότι πρόκειται για μια συνεχή αναζήτηση του εαυτού μου: ενός ανθρώπου με συναισθήματα που εξελίσσεται διαρκώς». -Marvel Harris

Το project με τίτλο «Inner Journey» ακολουθεί τις προσωπικές μου μάχες με τα ζητήματα της φυλετικής ταυτότητας, του αυτισμού και της ψυχικής υγείας. Μέσα από τη φωτογραφία, έχω μάθει να κατανοώ ποιες είναι οι ρίζες των συγκρούσεών μου και να εκφράζω συναισθήματα που προηγουμένως δυσκολευόμουν να καταλάβω.

Σ’ αυτήν την αυτοβιογραφική ιστορία, όπου η φωτογραφία και η ζωή συμπλέκονται και συγχωνεύονται, προσκαλώ τους άλλους να γίνουν κοινωνοί της τρωτότητάς μου, ανοίγοντάς τους ένα παράθυρο στο μυαλό μου.

Κάνοντας το ταξίδι της ζωής μου προς την αυτογνωσία ορατό με τη φωτογραφική μου μηχανή, ελπίζω να συμβάλλω στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης απέναντι στα θέματα που αφορούν τη φυλετική ταυτότητα, τον αυτισμό και την ψυχική υγεία και να συμμετέχω σ’ έναν κόσμο με περισσότερη συμπερίληψη και κατανόηση.