Τo project με τίτλο «Shifters» είναι το αποτέλεσμα πολλών χρόνων διαδικτυακής έρευνας και επιμέλειας αρχειακού υλικού που σχετίζεται κυρίως με τη χρήση των ζώων από τις δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις, από μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών και από αστυνομικές δυνάμεις από το τέλος του δεκάτου ενάτου αιώνα έως σήμερα. Το project προτείνει την αναζήτηση ιστορικών γεγονότων από την οπτική γωνία των ζώων, μια έννοια που επινοήθηκε από τον Γάλλο ιστορικό Éric Baratay. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι εικόνες χαμηλής ανάλυσης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και που ο Hito Steyerl ονομάζει «αδύναμες εικόνες».

Η έννοια της λέξης «πράκτορας» αποδεικνύεται χρήσιμη: σημαίνει τον κατάσκοπο αλλά και κάποιον που αναλαμβάνει δράση. Το project συσχετίζει την πολύπλευρη ιστορία των ζώων σε καιρό πολέμου μ’ εκείνη της απελευθέρωσης των ζώων και των δικαιωμάτων τους. Αμφισβητεί την ιουδαιοχριστιανική παρακαταθήκη που μας επιτρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα ζώα και να τους αρνούμαστε τη δυνατότητα δράσης και αναζητά μια διαφοροποιημένη αντίληψη της συνύπαρξής μας με τα ζώα.