Αυτό το project πραγματεύεται το βασικό σημείο σύνδεσης μεταξύ τέχνης, επιστήμης και ζωής: όλα αποτελούν αβέβαιες ασκήσεις με αβέβαια αποτελέσματα. Η φωτογραφική δουλειά της Marjolein Blom συνυφαίνει μικρά και μεγάλα μυστήρια της καθημερινότητας με εικόνες από το αρχείο της NASA, που αποτυπώνουν επιστήμονες να εργάζονται πάνω σε μοντέλα διαστημικών οχημάτων.

To «Failing Forward» περιστρέφεται γύρω από την ανεύρεση της αλήθειας, το θαύμα και τον ανθρώπινο έλεγχο. Καθώς πλέει στους δύο παράλληλους κόσμους της επιστημονικής και της καθημερινής πραγματικότητας, κινείται μεταξύ του αινιγματικού και του συγκεκριμένου, του σαφούς και του διφορούμενου, αποκαλύπτοντας την αυταπάτη των ανθρώπων πως μπορούν να γίνουν κυρίαρχοι αυτού του κόσμου.