Το Oyster δημιουργήθηκε σε ένα διάστημα δέκα ετών και είναι ένα οπτικό ημερολόγιο που δημιούργησε ο Marzocchi ως έναν τρόπο αποκάλυψης στοιχείων για να κατανοήσει τους απόντες γονείς του. Αγγίζοντας κάποιες φορές τα όρια της αγανάκτησης και της βίας, οι εικόνες του εκφράζουν την αναζήτησή του για έναν «ένοχο», μια αιτία για το δυσλειτουργικό περιβάλλον της παιδικής του ηλικίας. Χρησιμοποιώντας αρχειακές και πρωτότυπες εικόνες, ο καλλιτέχνης λεηλατεί το παρελθόν για να χτίσει ένα παρόν, σε μια διαδικασία συγχώρεσης και λησμονιάς, σαν μια αναζήτηση αγάπης και γιατρειάς. «Αυτή η δουλειά αναπαριστά την εμπειρία ανάκτησης και κατανόησης των γονιών μου, της ζωής τους και της σχέσης τους μαζί μου. Ποτέ δεν τους γνώρισα καλά, γιατί χώρισαν όταν ήμουν έξι χρονών και πέθαναν και οι δύο νέοι. Τα ναρκωτικά, ο εθισμός, η φυλακή και το δυσλειτουργικό περιβάλλον αποτελούσαν μόνιμα στοιχεία. Αυτή η δουλειά εστιάζει στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση όλων των αμφιβολιών και των φόβων που είχα. Στον εξορκισμό του πόνου και στην αναζήτηση της αγάπης».