Τον Ιανουάριο του 2023 η γαλλική κυβέρνηση ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει τη χρήση αλγοριθμικής βιντεοπαρακολούθησης (AVS) ως νόμιμο μέτρο μαζικού ελέγχου σε συγκεντρώσεις με περισσότερους από 300 ανθρώπους. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται με σκοπό την αυτοματοποίηση της ανίχνευσης εγκλημάτων, καταγράφοντας χαρακτηριστικά που πιθανώς να περνούσαν απαρατήρητα από το ανθρώπινο μάτι.

Η συνεχώς εξελισσόμενη φύση των τεχνολογιών παρακολούθησης συνδυαστικά με την κανονικοποίησή τους, που διευκολύνεται από την ένταξή τους σε νομοθετικό πλαίσιο, διαφαίνεται ως απειλή για τα δικαιώματα λόγου, συνάθροισης, διαμαρτυρίας. Η νομιμοποίηση αυτή γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική, όταν στην τεχνολογία παραχωρείται το καθήκον ή η αρμοδιότητα της αποκωδικοποίησης πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της λήψης αποφάσεων, βασισμένων στις πιθανότητες και όχι σε συγκεκριμένα γεγονότα.