Πως μπορούμε να προστατεύσουμε τις μελλοντικές γενιές από τα ραδιενεργά απόβλητα, όπως αυτά που παράγονται από τα πυρηνικά εργοστάσια, την άσκηση της ιατρικής, την έρευνα και τη βιομηχανία; Θα συνεχίσουν να θέτουν τη ζωή σε κίνδυνο για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Πέρα από τα τεχνικά μέσα που παρέχουν ασφαλή αποθετήρια πυρηνικών αποβλήτων, αυτό απαιτεί και νεωτεριστικές επικοινωνιακές λύσεις: οι πολιτισμοί του μέλλοντος, οι τόσο μακρινοί που είναι πέρα από τα όρια της φαντασίας μας, πρέπει να ενημερωθούν για τον κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Αυτό θέτει βασικά ερωτήματα ανθρωπολογικής φύσης σχετικά με το ρόλο της γλώσσας και της κουλτούρας στη μετάδοση πληροφοριών για εξαιρετικά μεγάλες χρονικές περιόδους, αλλά και για τον σχεδόν ανεξέλεγκτο ανθρώπινο παράγοντα. Το ΑΕΟΝ αντιπαραβάλλει τη συμβολική φύση της σημειολογίας των πυρηνικών με την πραγματικότητα των αποθετηρίων όπως σχεδιάζονται και χτίζονται σήμερα.