Τα μνημεία μάς περιγράφουν το γεγονός ότι κάτι συνέβη κάποτε σε αυτή την τοποθεσία. Αν και υπάρχουν πολλά μνημεία που μας υπενθυμίζουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας, υπάρχουν επίσης αρκετά που δίνουν έμφαση σε μία διαφορετική ιστορική αφήγηση. Αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι η ιστορία δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να αντιληφθεί με αμεσότητα. Ακριβώς επειδή η ιστορία δεν μπορεί να ιδωθεί, άλλοτε μεγαλοποιείται και άλλοτε μόνο οι πιο βολικές πτυχές της επιλέγονται για επεξεργασία και δημόσια παρουσίαση. Η σχέση ανάμεσα στην επεξεργασία και το ιστορικό αρχείο που εντοπίζεται στα μνημεία είναι ανάλογη με αυτήν που εντοπίζεται στο φωτογραφικό μέσο, και αμφότερες φαίνεται να σχετίζονται. Στο «Retouch» αυτά τα μνημεία έχουν φωτογραφηθεί και ρετουσαριστεί -οι επιγραφές τους έχουν αφαιρεθεί. Μέσα από τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας, αποσκοπώ να αποδώσω την ιστορία της ανθρωπότητας ως καταγραφή και επεξεργασία και να την οριοθετήσω σε εικόνες.