Όπως και το πρώτο, το δεύτερο μέρος του «Empty Expectations» είναι μία λογική συνέχεια στη μαρτυρία για τη συνθήκη σταδιακής καταστροφής και μεταμόρφωσης της αντίληψης για τον εαυτό και τις προσωπικές σχέσεις, μέσα από την υλική φύση των οπτικών μέσων. Όπως ένα ανθρώπινο ον, το οποίο αποτελείται από περίπου τριάντα ανόργανα χημικά στοιχεία, εντέλει αποσυντίθεται ώστε να δημιουργηθούν νέες μορφές ζωής, οι ανθρώπινες σχέσεις ακολουθούν την ίδια πορεία αποσύνθεσης και συνολικής μεταβολής με το να καίγονται ή να παγώνουν. Αποσυντίθενται στα στοιχειώδη κομμάτια τους, ώστε να βρεθούν σε νέες αλληλουχίες.