Η καλλιτεχνική πρακτική της Nuijen εστιάζει στην οπτική κουλτούρα. Τα φωτογραφικά έργα και οι κινούμενες εικόνες της επικεντρώνονται στα ψηφιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας, ειδικά σε σχέση με την ανθρώπινη ταυτότητα. Η Nuijen λέει συχνά ότι δε μπορεί να αντισταθεί στις εικόνες καθώς την αποπλανούν καθημερινά. Είναι περίεργη να ερμηνεύσει το πως προκύπτει αυτή η αποπλάνηση, τι αντίκτυπο έχει στην αίσθησή μας περί πραγματικότητας, και πως (ανα)διαμορφώνει την ταυτότητά μας. Διερευνά τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν οι εικόνες και πως αυτό επηρεάζει τα νοήματά τους. Κοιτώντας από την πλεονεκτική οπτική γωνία του θεατή, θέλει να αμφισβητήσει όχι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά και αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικό.