ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

μπροστά από μια αίθουσα:

  1. Ο δάσκαλος μπαίνει στην αίθουσα αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
  2. Οι μαθητές διατάσσονται σε αλφαβητική σειρά. Η σειρά είναι μόνιμη και ισχύει μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
  3. Οι μαθητές στέκονται χωρίς να αγγίζουν ο ένας τον άλλο, έχουν τα σακίδια τους τοποθετημένα στο δάπεδο, δίπλα στο δεξί τους πόδι, κρατούν τα χέρια παράλληλα στο σώμα, κοιτούν ευθεία μπροστά, δεν παράγουν κανέναν ήχο, και δεν κινούνται.
  4. Μόλις παραταχθούν, δηλαδή από τη στιγμή της αποδοχής (βλέπε παράγραφο 3) ο δάσκαλος μετράει αντίστροφα για ένα λεπτό. Εάν οι μαθητές αντέξουν για ένα λεπτό, ο δάσκαλος αρχίσει να επιτρέπει την είσοδο στην τάξη. Αφήνει να μπει ο πρώτος μαθητής, ο μαθητής μπαίνει, και κάθεται σε μια θέση. Στη συνέχεια μπαίνει ο δεύτερος μαθητής, κλπ. Οι μαθητές που περιμένουν να μπουν συνεχίζουν να στέκονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 3.
  5. Ο δάσκαλος επιτρέπει την είσοδο στα άτομα που τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Όσοι δεν τις τηρούν παραμένουν όρθιοι στις θέσεις τους. Δεν κινούνται και δεν αλλάζουν στάση.
  6. Ο δάσκαλος ορίζει άλλο ένα λεπτό γι αυτούς τους μαθητές. Εάν συνεχίζουν να μην τηρούν τις προϋποθέσεις, τους αφήνει, έτσι κι αλλιώς, να μπουν στην τάξη ο ένας μετά τον άλλο.
  7. Εάν κατά τη διάρκεια της εισόδου, κάποιος από τους μαθητές μιλήσει, επιστρέφει στη θέση του και στέκεται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 3.
  8. Σημαντικό: Αμέσως μόλις οι μαθητές πάρουν τις θέσεις τους, ο δάσκαλος διαβάζει δυνατά τον κανόνα και προσθέτει το τελευταίο σημείο: «Ο μαθητής ανταμείβεται για την καλή του συμπεριφορά. Η καλή συμπεριφορά ωφελεί.»
  9. Αμέσως μόλις διαβαστεί ο κανόνας, ο δάσκαλος δίνει μάρκες στους μαθητές που μπήκαν στην αίθουσα σωστά. Μόνο σε αυτούς που μπήκαν με την πρώτη προσπάθεια.
  10. Σημαντικό: Ο κανόνας διαβάζεται πριν από κάθε μάθημα. Μόλις διαβαστεί ο κανόνας, αρχίζει το μάθημα.