Στην πολιτεία Meghalaya της Ινδίας, οι αυτόχθονες Khasi, με τα 1,1 εκατομμύριο μέλη, αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού. Οι Khasi είναι μια μητρογραμμική κοινωνία. Εδώ, παραδοσιακά, είναι τα κορίτσια που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και που παίζουν εξέχοντα ρόλο στην οικογένεια. Η σειρά διαδοχής περνά από τη νεώτερη κόρη. Εάν παντρευτεί, ο σύζυγός της μετακομίζει στο σπίτι της οικογένειάς της και τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο της μητέρας.

Μια οικογένεια που έχει μόνο γιους θεωρείται άτυχη, γιατί μόνο οι κόρες μπορούν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της φατρίας. Η μητρογραμμική διαδοχή εγγυάται στα κορίτσια και τις γυναίκες της Meghalaya μια μοναδική οικονομική και κοινωνική ανεξαρτησία, σε σύγκριση με τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην Ινδία. Στην κουλτούρα των Khasi, η ασεβής συμπεριφορά προς μια γυναίκα ισοδυναμεί με πρόκληση βλάβης στην κοινωνία.   

Μεταξύ του 2013 και του 2015, πέρασα δέκα μήνες στο χωριό Mawlynnong των Khasi στη βορειοανατολική Ινδία, ένα χωριό με μόλις 95 σπίτια. Σε αυτήν τη σειρά, επικεντρώνομαι στα ίδια τα κορίτσια, τοποθετώντας τα στο πλαίσιο του καθημερινού φυσικού τους περιβάλλοντος, διατηρώντας την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ καταγραφής και σύνθεσης.

Karolin Klüppel