Είμαι γοητευμένη από το ανθρώπινο σώμα, που είναι απτό και ταυτόχρονα αισθάνεται, είναι συνεπώς αντικείμενο (Körper) και υποκείμενο (Leib). Απολαμβάνω να διερευνώ αυτό το φαινόμενο από διαφορετικές γωνίες. Βασισμένη στις διηγήσεις των ίδιων των ατόμων που εμπλέκονται, η δουλειά “Ungleichgewicht” (ανισορροπία) προσεγγίζει σημαντικά χαρακτηριστικά των διατροφικών διαταραχών. Για τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτές, το ίδιο τους το σώμα αποτελεί μια οθόνη προβολής εσωτερικών συγκρούσεων με τρόπο που γίνονται έντονα αισθητές.