Το «Ground Truth: Corona Landmarks» ερευνά τη θέση του ατόμου στη γη μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο των αχανών δικτύων πληροφόρησης. Εξερευνούμε αυτή την κατάσταση οπτικοποιώντας την επεκτεινόμενη διεισδυτικότητα της δορυφορικής τεχνολογίας σε σχέση με ένα ιστορικά σημαντικό σύνολο στόχων βαθμονόμησης δορυφόρων. Αυτό το σύστημα σταυρών δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ως μέρος του Corona, ενός μυστικού προγράμματος παρακολούθησης, που παρήγαγε τις πρώτες φωτογραφίες της γης από το διάστημα.

Σήμερα εξερευνούμε την αρχιτεκτονική του Ψυχρού Πολέμου, χαρτογραφώντας τους συγκεκριμένους δορυφόρους που βρίσκονται στον ουρανό σε κάθε τοποθεσία τη στιγμή της φωτογράφισης, με τη βοήθεια μιας εφαρμογής δορυφορικού εντοπισμού. Συνεπώς, αυτές οι φωτογραφίες αποτελούν ταυτόχρονα ιστορικό ντοκουμέντο, τεχνούργημα και χάρτη δεδομένων. Απολαμβάνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι μυριάδες σημείων και τροχιακών τόξων τονίζουν την απανταχού παρουσία αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας που περιβάλλει την υδρόγειο.