Το έργο «Inside Insect» ακολουθεί τα βήματα του Luis Buñuel σε διάφορες χώρες, δίνοντας νέα αξία σε ευρήματα και αρχειακά έγγραφα, όπως γράμματα, καρτ-ποστάλ, φθαρμένες φωτογραφίες, χάρτες και χειρόγραφα. Το έργο παίζει με τα συστήματα σημείων και τις φωτογραφικές αναπαραστάσεις, αποδομώντας μία προϋπάρχουσα αφήγηση με το να αναμειγνύει σκόπιμα την πραγματικότητα με τη φαντασία, δηλαδή, το παρόν και το παρελθόν, τον μύθο και την πραγματικότητα. Συσχετίζει ιδιωτικές εικόνες (φωτογραφικά άλμπουμ και αρχεία) που έχουν ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες τους, και έγγραφα και αρχεία από διάφορες πηγές και θεσμούς, με κατασκευασμένες εικόνες και προσομοιώσεις.

Το έργο παίρνει τη μορφή φωτογραφικού δοκιμίου που αποτελείται από φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, είτε τροποποιημένο είτε παρουσιασμένο ως έχει, εγκαθιδρύοντας εντάσεις, διαλόγους, επικαλυπτόμενες σχέσεις, απηχώντας ή ανακαλώντας όλα αυτά τα στοιχεία με τη μορφή ενός συμπλέγματος ή αστερισμού υλικών.