Η δουλειά μου εξερευνά την αντίληψη της εμπειρίας ως αγγίγματος και συναισθηματικής και σωματικής αντοχής παρουσιασμένων από γυναίκες. Η υφή και η επιφάνεια αποκτούν επιρροή μέσω της ικανότητάς τους να μεταφέρουν την κατάσταση των ατόμων. Σωματικές αισθήσεις από προηγούμενες εμπειρίες εμφανίζονται στις λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας γυμνό δέρμα, συμπιεσμένα σώματα, και απλές παρατηρήσεις σωματικών μορφών που αφορούν στους άλλους που βρίσκονται στο χώρο. Οι κληρονομημένες ιδέες μισογυνισμού και οι προσδοκίες ανάλογα με το φύλο αποτελούν τα σημεία εισόδου στα θέματά μου. Υπάρχουν πεποιθήσεις που είναι συνυφασμένες στις χειρονομίες μας, οι οποίες περνάνε από γενιά σε γενιά και αποτελούν στοιχεία της καθημερινότητας – απλές αλληλεπιδράσεις που επαναλαμβάνουμε και παρατηρούμε, εκτελεσμένες από τις μητέρες, τις γιαγιάδες και τις αδελφές μας. Χρησιμοποιώ τη φωτογραφία ως μεσολαβητή για να καταπιαστώ με ζητήματα φύλου και πεποιθήσεων που μπορεί να είναι δύσκολο να συζητηθούν, αντλώντας από την προσωπική μου εμπειρία και δημιουργώντας φωτογραφίες μέσω βιωματικών και σκηνοθετημένων παραστάσεων.