Το «Human Debris» είναι ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που αφήνουν οι άνθρωποι στο φυσικό τοπίο. Το project φέρνει στο προσκήνιο την περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτινων οδών, μέσα από τη δημιουργία γλυπτών ξεχωριστών για κάθε τοποθεσία, συναρμολογημένων από απορρίμματα που μαζεύτηκαν από την παραλία. Κάθε υλικό προσφέρεται για μια νέα δημιουργία, ενσωματώνοντας την προηγούμενη ζωή του απορρίμματος μέσα σε κάθε γλυπτό. Αυτά τα αντικείμενα είναι απλώς χειροποίητες κατασκευές που υποστηρίζουν το έργο, φωτογραφίζονται σε αλληλεπίδραση με το τοπίο και μετά αφήνονται εκεί για να ανακαλυφθούν.  Αυτή η δουλειά προκαλεί τους θεατές να αναλογιστούν την καταναλωτική μας κουλτούρα, τη σχέση μας με το περιβάλλον και τη διάχυση της ρύπανσης.