Το έργο μου είναι μια διαδρομή σε μια Γερμανία σχεδόν εκτός λειτουργίας. Ταξίδεψα 9.000 χιλιόμετρα διασχίζοντας τη χώρα κατά τη διάρκεια του lockdown, τραβώντας φωτογραφίες στην πρώτη γραμμή και στα μετόπισθεν της κρίσης του κορωνοϊού, με σκοπό να δημιουργήσω ένα συνεκτικό, συγκεντρωτικό και προσωπικό ντοκουμέντο της κατάστασης. Τι μέτρα ελήφθησαν; Ποιες λύσεις βρέθηκαν; Σε τι διαφέρει η Γερμανία από τις άλλες χώρες στη διαχείριση της κρίσης; Πως αντεπεξέρχονται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας; Το φωτογραφικό μου δοκίμιο «Measure and Middle» εξετάζει την κατάσταση της Γερμανικής κοινωνίας – ενός έθνους που συχνά συνδέεται με τη γραφειοκρατία, τον έλεγχο και την τάξη – κατά τη διάρκεια μιας ιδιάζουσας περιόδου κρίσης.