Δομικά έργα, ολοκληρωμένα ή μη, αυθαίρετες παρεμβάσεις και ιδιοκατασκευές απροσδιόριστης χρήσης δημιουργούν ένα περιβάλλον με δύο κύρια χαρακτηριστικά: τη διαρκή μεταβολή του τοπίου, είτε λόγω ανθρώπινης παρέμβασης είτε λόγω φυσικών αιτιών, και τους λόγους ή την τυχαιότητα με την οποία αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν. Εγκαταλειμμένοι χώροι εστίασης, ερειπωμένα νυχτερινά club και μικρά βενζινάδικα μαρτυρούν τις αλλαγές που έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν στη χώρα σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Η νέα μορφή που πήρε ο εθνικός αυτοκινητόδρομος Αθηνών-Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής δεν περιόρισε χιλιομετρικά τη διαδρομή. Την έκανε πιο ασφαλή, πιο ξεκούραστη και γρήγορη, ίσως όμως και πιο άχαρη και βαρετή, καθώς η ασφάλεια συνεπάγεται λιγότερη ζωή στον δρόμο. Μια διαδρομή τυποποιημένη, που κατέστη σταδιακά μη φιλική στην όποια απόπειρα ενός road trip, στρέφοντας το ενδιαφέρον μόνο στον προορισμό και όχι στο ταξίδι αυτό καθαυτό.