Στόχος μου είναι να ανεβάσω την ένταση των τόπων όπου παράγω και δείχνω τη δουλειά μου, δημιουργώντας ημιπλασματικές και ημικατασκευασμένες πλατφόρμες για συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και πραγμάτων. Τα έργα μου μιλάνε για τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και μη ανθρώπινων ειδών, την οντολογία του υλικού, καθώς και τη σχέση του ατόμου με τη φωτογραφική μηχανή. Οι συσχετισμοί και ο αυθορμητισμός παίζουν κεντρικό ρόλο. Πιστεύω στη διασύνδεση όλων των πραγμάτων και των αφηγημάτων που αναμειγνύουν την πραγματικότητα με το μύθο, για να δημιουργήσουν καινούργιες έννοιες.

Το «Wash Up» επιδιώκει να ξεριζώσει τις καθιερωμένες ιεραρχίες μεταξύ ανθρώπου και μη ανθρώπινων ειδών. Μια συνειρμικά διαστρωματωμένη δουλειά, που υπαινίσσεται και αναπαριστά μοντέλα τα οποία θα «κατοικήσουν» οι συμμετέχοντες, επιμένοντας να διατηρεί ανοιχτό το εύρος των πιθανών ερμηνειών και αντιδράσεων. Προσεγγίζοντας και επικοινωνώντας με τον κόσμο γύρω της, η δουλειά εξουδετερώνει την ιδέα της μοναδικότητας του ανθρώπου.