Οι αυτοκρατορίες, από τη φύση τους, θεσμοθετούν διαφορές μεταξύ της μητρόπολης και της αποικίας, αλλά και μεταξύ των υπηκόων της αποικίας. Το αυτοκρατορικό φαντασιώδες πλημμυρίζει τη μαζική κουλτούρα. Οι κατηγορίες φύλων ήταν ένα είδος βιο-λογικής «νέας παράδοσης» που η Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία έφερε στη Yoruba (σ.μ. περιοχή της Δυτικής Αφρικής), όπως και σε άλλες αφρικανικές κουλτούρες. Είναι, άραγε, σωστό να υποθέσουμε ότι οι κοινωνικές σχέσεις σε όλες τις κοινωνίες είναι οργανωμένες γύρω από τη βιολογική σεξουαλική διαφορά; Οι δυτικές φεμινιστικές αντιλήψεις προκύπτουν από τη λογική του πατριαρχικής οικογενειακής δομής, μιας οικείας μορφής που απέχει, όμως, πολύ από το να είναι παγκόσμια. Τα ανδρικά προνόμια, ως ουσιώδες στοιχείο του Ευρωπαϊκού ήθους, είναι εγγενή στην κουλτούρα του μοντερνισμού. Και τι θα γινόταν αν τα πρότυπα του μοντερνισμού εισήγαγαν μια νέα εικόνα του «διαφορετικού»; Οι κανόνες της ομορφιάς και η αμφισβήτηση στερεοτύπων με βάση το φύλο, αποαποικιοποιούν τον φεμινισμό αμφισβητώντας καθολικά τα Ευρωκεντρικά θεωρητικά ορθολογικά πλαίσια που δημιουργούν τις κατηγορίες φύλων.