Ο Μαραθώνας λόγω της θέσης, της πλούσιας ιστορίας και της φυσικής του ομορφιάς, έχει απωλέσει την ταυτότητά του ως αγροτική περιοχή και έχει μετατραπεί σταδιακά σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο τουριστικό και οικονομικό κέντρο.

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της περιοχής, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει διακοπεί. Ως αποτέλεσμα, τα σημάδια της άναρχης οικοδομικής δραστηριότητας χάνονται μέσα στη βλάστηση που τα καλύπτει. Τα ημιτελή κτίσματα στέκονται άχρονα, σαν μνημεία ενός περασμένου πολιτισμού, υπενθυμίζοντας την ανάγκη του ανθρώπου για μία σαφή και οργανωμένη δομή απέναντι στις χαοτικές φόρμες της φύσης, δύο αντίρροπες δυνάμεις που μάχονται για επικράτηση.

Στη φωτογραφική αυτή ενότητα γίνεται μία προσπάθεια μελέτης του πεδίου, όπου ο διάλογος μεταξύ της αστικοποίησης και του φυσικού τοπίου αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο αισθητικά όσο και σημειολογικά.