Το «Americans Parade» είναι μια παρέλαση Αμερικανών. Ο ένας μετά τον άλλο, από τη μια κοινότητα στην άλλη, χτίζουν μια εικόνα των Αμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσέγγιση μου ήταν απλή και συνειδητή. Κοιτούσα το τοπίο και τη γενική σύνθεση, εστιάζοντας σε ομάδες που τραβούσαν την προσοχή μου, σε φευγαλέες στιγμές, αλλά και αξιοποιώντας την ικανότητά του φωτογραφικού μέσου να καταγράφει και να «παγώνει» περισσότερα απ’ όσα εγώ μπορούσα να αντιληφθώ. Το πλήθος δίνει στη φωτογραφία το στοιχείο του τυχαίου, που συντελεί στη δημιουργία της.

Οι λεπτομέρειες γίνονται σημαντικές. Μια αφήγηση γεμάτη πολυπλοκότητες και αμφισημίες, σαν μια σειρά από σύγχρονους ζωγραφικούς πίνακες.

Αν και μεγάλο μέρος της Αμερικής παραμένει φυλετικά και οικονομικά απομονωμένο και διαχωρισμένο, θα ήταν απλοϊκό να ορίσουμε μια κοινότητα μέσα απ’ αυτήν τη στενά εννοούμενη ταυτότητα. Αυτό που αποπειράθηκα να κάνω ήταν να δημιουργήσω ένα ομαδικό πορτρέτο πολλαπλών ταυτοτήτων, στο οποίο οι άνθρωποι στέκονται μαζί, ανάμεσα σε αγνώστους.