Με το «The Modern Spirit is Vivisective», η Francesca Catastini ξεκινά ένα ενστικτώδες και επαναστατικό ταξίδι μέσα στο ανθρώπινο σώμα, για να εξερευνήσει προσωπικά περιστατικά και να αποκαλύψει παραπλανητικές πεποιθήσεις πίσω από τη μελέτη της ανατομίας στο παρελθόν.

Το σημείο εκκίνησής της είναι οι αρχαίες αίθουσες ανατομίας. Η χαμένη λειτουργικότητα αυτών των χώρων, που αιωρείται σε μια απόμακρη κατάσταση αναμονής ανάμεσα στη σαρκική υφή του θανάτου και την αναζήτηση της γνώσης, την οδηγεί να αγκαλιάσει την ανατομία και τη ζωοτομία μεταφορικά, σαν μια καλλιτεχνική παράσταση. Οι αυστηρές αλλά ειρωνικές της φωτογραφίες, που παρουσιάζονται σαν ένα πολυσυλλεκτικό δωμάτιο θαυμάτων, αναμειγνύονται με φωτογραφίες που έχει βρει, με προμετωπίδες παρμένες από αναγεννησιακά εγχειρίδια ανατομίας και με αλλόκοτες εικονογραφήσεις. Όλα αυτά τα υλικά μαζί διαμορφώνουν μια τηλεσκοπική δομή, που διαιρείται σε αλληλεπικαλυπτόμενα τμήματα, κάθε ένα από τα οποία σχετίζεται με τις προηγούμενες ενέργειες που περιλαμβάνονται σε μια ανατομή.
Federica Chiocchetti