Η αντίληψη είναι, πρώτα απ’όλα, η αναγνώριση ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης στο άμεσο περιβάλλον μας μέσω των 5 αισθήσεών μας. Με τη βοήθεια τεχνικών συσκευών, μπορούμε να υπερβούμε τα βιολογικά μας όρια και να τα επεκτείνουμε πολλές φορές. Αρχικά, η αντίληψη τέτοιων αόρατων αντικειμένων ή καταστάσεων συμβαίνει με έναν αφηρημένο τρόπο, με αξίες που αποδίδονται σε ορισμένες παραμέτρους και μπορούν να οπτικοποιηθούν βάσει αυτού. Η σαφής αναπαράσταση των αξιών γίνεται μέσω ενός γραφήματος, ενός σχεδίου ή μιας μακέτας. Εφόσον εδώ οι σχέσεις μεγέθους παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι κανείς αναγκασμένος να μην καταδεικνύει τις κατ’ αναλογία σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Η σειρά «Cognition» πραγματεύεται αυτό το ζήτημα χρησιμοποιώντας όρους από τους τομείς της φυσικής και της αστρονομίας και παρουσιάζοντάς τις μέσω απλουστευμένων μοντέλων.