Καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στον απόηχο της πτώσης του Μουμπάρακ, και ενώ οι διαδηλώσεις και η βία στους δρόμους συνεχίζονται, το «Embed in Egypt» αφηγείται την ιστορία της παράλληλης πραγματικότητας της καθημερινής ζωής, που φανερώνεται μέσα από προσωπικές στιγμές. Καλύπτοντας μια περίοδο μεταξύ 2011 και 2013, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες αποτελούν την αναδόμηση της παρατεταμένης προσωπικής ανάμνησης ενός τόπου, που βρίσκεται στη μέση μιας ιστορικής μετάβασης, καθώς και της δυναμικής ανθρώπινης ιστορίας που εμπεριέχει. Αποτυπώνει έτσι μια εξελισσόμενη, περίπλοκη, μηγραμμική πραγματικότητα, όπως αυτή εκφράζεται με το γλωσσικό ιδίωμα ενός φωτογραφικού ημερολόγιου.