«Ένα χέρι που ακουμπάει στον ώμο ή τον μηρό ενός άλλου σώματος δεν ανήκει πλέον ολοκληρωτικά στο σώμα από το οποίο προέρχεται: ένα καινούργιο πράγμα προκύπτει απ’ αυτό και από το αντικείμενο που αγγίζει ή αρπάζει, ένα πράγμα χωρίς όνομα που δεν ανήκει σε κανέναν, και είναι αυτό το καινούργιο πράγμα, με τα δικά του σαφή όρια που έχει πλέον σημασία».

Rainer Maria Rilke

Το «These are gestures small scenes at hand» είναι μια σύνθεση από φωτογραφικά κολάζ φτιαγμένα από αρχειακά υλικά που έχουν συλλεγεί από το διαδίκτυο και από φωτογραφίες που έχει τραβήξει και διαμορφώσει η καλλιτέχνιδα. Όλα τα έργα αναπαριστούν χέρια, αλλά και τη σχέση τους με διάφορα αντικείμενα, ίχνη και υλικά. Μέσα στις εικόνες των πραγμάτων που αγγίζουν τα χέρια δημιουργούνται οπτικές μεταφορές και συνειρμικές σκηνές.

Η εικόνα των χεριών είναι ένα απολίθωμα πράξεων του παρελθόντος και αναμνήσεων. Τα χέρια είναι κομμένα, απoσπασμένα. Ενσωματώνονται εκ νέου στο παρελθόν και στο μέλλον. Προσπαθώ να κατανοήσω τι αγγίζω και να το μετατρέψω σε εικόνα.